TOS

TOS staat voor ‘TaalOntwikkelingsStoornis’, een stoornis in het begrijpen en/of gebruiken van taal. Steeds meer mensen weten dat deze stoornis bestaat en wat het betekent om een taalstoornis te hebben. Een TOS is een lastige stoornis, omdat we in ons dagelijks leven overal taal voor nodig hebben, bijvoorbeeld:

(op jonge leeftijd)
– samen spelen met vriendjes op school
– een spreekbeurt houden voor de klas
– een antwoord geven in de kring wanneer de juf of meester iets vraagt

(op oudere leeftijd)
– het voeren van een sollicitatiegesprek
– een gesprek voeren met onbekenden in een winkel
– een bedrijf bellen om iets te vragen

Tegenwoordig wordt een TOS meestal eerder gediagnosticeerd dan een aantal jaren geleden. De begeleiding en zorg rondom TOS is in Nederland dan ook veel beter geworden. Bij Logopediepraktijk Oosterwijk kunnen kinderen met (een vermoeden van) TOS terecht voor onderzoek, begeleiding en behandeling. Wilt u hier mee over weten? Neem dan gerust contact op!