• Alle locaties van de logopediepraktijk zijn goed bereikbaar, parkeren is gratis en een lift is aanwezig (hoofdlocatie Bentinckslaan);
  • Er wordt in de praktijk gewerkt op afspraak;
  • Tot 24 uur van te voren kunt u uw afspraak kosteloos annuleren via het telefoonnummer van de praktijk. Bij te late afmelding of afwezigheid zonder afmelden het tarief voor deze behandeling bij uzelf in rekening gebracht;
  • De logopedist neemt met uw schriftelijke toestemming contact op met derden, om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit is bijvoorbeeld een huisarts, een leerkracht, een KNO-arts, of een wijkverpleegkundige;
  • Logopediepraktijk Oosterwijk is gecontracteerd met alle grote zorgverzekeraars. Logopedie is onderdeel van het basispakket. Voor persoonlijke informatie hierover neemt u het beste contact op met uw zorgverzekeraar.
  • Logopedische handelingen die buiten de vergoeding vallen, worden bij u in rekening gebracht. U wordt hier vooraf over geïnformeerd, wanneer dit aan de orde is;
  • Logopediepraktijk Oosterwijk verzorgt workshops en informatiebijeenkomsten over bijvoorbeeld de taalontwikkeling, gezond stemgebruik of over de werkwijze van de logopedist. Deze workshops worden in overleg met u samengesteld en op locatie verzorgd.
  • Logopedisten houden zich aan verschillende wetten en regels. Dit is onder andere om uw privacy te beschermen en om een goede kwaliteit van zorg te leveren. Wilt u hier meer over lezen? Vraag de logopedist, u ontvangt dan de documenten waarin deze wetten en regels staan beschreven.
  • Logopediepraktijk Oosterwijk gebruik ZorgMail om uw digitale documenten veilig en beschermd naar andere zorgverleners te sturen.
  • Heeft u een klacht over de logopedist of over de behandeling? Laat dit dan weten! De logopedist zoekt graag met u naar een goede oplossing. Mocht u er samen onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de ‘Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn’ via telefoonnummer 0348-457073 (klachtenregeling volgens Wkkgz).