Logopedie App

Logopedie App
Maartje Oosterwijk en Henrique Zaagman van App Kids Studio hebben een Logopedie App ontwikkeld, om ouders te helpen bij de huiswerkoefeningen van de logopedie. Deze App richt zich op verschillende klanken en klankcombinaties en biedt het kind luisterwoorden en oefenwoorden aan. Kinderen kunnen op de verschillende items klikken, waarna het doelwoord herhaaldelijk wordt aangeboden, leuk en gemakkelijk!

De serie Logopedie apps is nog in ontwikkeling, maar de klankcombinatie SP-  en ST- zijn helemaal klaar voor gebruik. De eerste versie van de App is van feedback voorzien door logopedisten van een peutercommunicatiegroep. De adviezen die hieruit voortkwamen zijn weer gebruikt in de tweede versie van de App.

Wilt u de Logopedie App aanschaffen? Dit kan via de App Store of de Google Play Store, u zoekt op ‘Logopedie-SP klank’.

Heeft u vragen over deze Logopedie App? Neem dan gerust contact op via telefoonnummer 0528-746011 of via het volgende emailadres info@oosterwijklogopedie.nl

Veel oefenplezier!