Wanneer logopedie?

De logopedist helpt u met het oplossen van verschillende hulpvragen. Hieronder leest u bij welke problemen de logopedist u onder andere kan helpen:

U of uw kind heeft taalproblemen
Er zijn problemen met de woordenschat
Er zijn problemen met het maken van goede zinnen
Er zijn problemen met het begrijpen van taal
Er zijn problemen met het gebruiken van taal in sociale situaties
Er zijn taalproblemen als gevolg van een beroerte of infarct (afasie)

U of uw kind heeft spraakproblemen
Er zijn problemen met het leren van de spraakklanken
Er zijn problemen met verstaanbaar spreken
Problemen met vloeiend spreken (stotteren)

U of uw kind heeft stemproblemen
Er zijn problemen met houding, adem en/of stem tijdens spreken
Er zijn problemen met houding, adem en/of stem tijdens zingen
Er is een stemprobleem bij uw kinderen (bijvoorbeeld ‘kinderheesheid’)

U of u kind heeft afwijkende mondgewoonten
Er is sprake van open mondgedrag en mond-ademen
Er is een afwijkende slikbeweging (bijvoorbeeld: slikken met een afwijkende tongbeweging)
Er is afwijkend kauwen (bijvoorbeeld: moeite met kauwen door een afwijkende spierspanning in het mondgebied)
Er zijn afwijkende zuiggewoonten (bijvoorbeeld langdurig duimen)

U heeft slikproblemen
Er zijn problemen met veilig slikken van eten en drinken

U heeft chronische hoestklachten
Hoestklachten waar u maar niet vanaf komt en waar geen medische oorzaak voor is gevonden