De logopedist

De Logopedist
Maartje Oosterwijk werkt sinds 2007 als logopedist (2007-Hanzehogeschool Groningen, 2013-Universiteit Utrecht). In april 2011 heeft zij de deuren geopend van haar Logopediepraktijk in het centrum van Hoogeveen, waar kinderen en volwassenen terecht kunnen voor onderzoek, behandeling en begeleiding op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en slikken. Binnen de Logopediepraktijk wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de landelijke beroepsvereniging (de NVLF).

Onderwijs
Maartje heeft in de periode 2010-2016 een ruime ervaring als docent aan verschillende logopedieopleidingen in Nederland opgedaan. Ook verzorgde zij op verschillende locaties in Nederland workshops voor logopedisten, namens de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Maartje voldoet aan alle (jaarlijkse) vakinhoudelijke eisen ten aanzien van na- en bijscholing en heeft in het bijzonder ruime ervaring met complexe taal- en spraakproblematiek, stotteren, stemproblemen bij kinderen en bij beroepssprekers, logopedie bij COPD en logopedie bij chronische hoestklachten.

Boek SMART in de Logopedie
In maart 2017 is het eerste studieboek van Maartje uitgekomen, dat zij samen met een collega uit Steenwijk heeft geschreven. Het boek ‘SMART in de logopedie’ is bedoeld voor logopediestudenten en logopedisten en helpt bij het stellen van doelen voor cliënten, behandelingen en de eigen ontwikkeling van de logopedist. Tevens stond 2017 in het teken van uitbreiding van de praktijk, deze heeft meerdere locaties in het centrum van Hoogeveen gekregen. Zo wordt logopedie dichtbij huis nog gemakkelijker!

Kwaliteit
Maartje is kwaliteit geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de kwaliteitskring logopedie in Hoogeveen. Logopediepraktijk Oosterwijk staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).