De logopedisten

Maartje Oosterwijk
Maartje Oosterwijk werkt sinds 2007 als logopedist (2007-Hanzehogeschool Groningen, 2013-Universiteit Utrecht). In april 2011 heeft zij de deuren geopend van Logopediepraktijk  Oosterwijk in het centrum van Hoogeveen, waar kinderen en volwassenen terecht kunnen voor onderzoek, behandeling en begeleiding op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en slikken. Hiernaast heeft zij in de periode 2010-2016 ruime ervaring opgedaan als docent aan verschillende logopedieopleidingen in Nederland. Ook verzorgde zij op verschillende locaties in Nederland workshops voor logopedisten, namens de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Maartje heeft ruime ervaring met complexe taal- en spraakproblematiek, stemproblemen, logopedie bij COPD en slikproblemen bij volwassenen en ouderen.

Ilse Kleinheerenbrink
Ilse Kleinheerenbrink werkt sinds augustus 2019 bij Logopediepraktijk Oosterwijk. Zij richt zich vooral op de schoolgaande kinderen en hun ouders, voor behandeling bij spraak- en taalproblemen en afwijkende mondgewoonten. Ilse heeft veel kennis over gedrag bij kinderen: hoe interpreteren we dit en hoe gaan we hiermee om, in het kader van de communicatie? Daarnaast deed Ilse gedurende haar opleiding uitgebreid onderzoek naar de kwaliteit van leven bij afasiepatiënten, als onderdeel van een groter onderzoek, dat werd uitgevoerd bij Treant (locatie Weidesteyn). Daarnaast heeft Ilse eerder haar medewerking verleend aan de Opleiding voor Logopedie, waarbij zij meehielp bij de toelatingsonderzoeken voor nieuwe logopediestudenten. Ilse heeft in het bijzonder ruime ervaring met spraak- en taalproblemen, lezen en spelling en afwijkende mondgewoonten.

Kwaliteit
Maartje en Ilse voldoen beide aan alle (jaarlijkse) vakinhoudelijke eisen ten aanzien van na- en bijscholing.
Maartje is kwaliteit geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de kwaliteitskring logopedie in Hoogeveen.
Ilse staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de kwaliteitskring in Hoogeveen.
Logopediepraktijk Oosterwijk staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).